Výsledky / Results 2019

Na odkazech níže naleznete kompletní výsledky závodu dle disciplíny:

Registrace / Registration

Na odkazech níže získáte možnost registrovat se do závodů - Link below give you a chance to registrated for competitions.

Pomocí kontaktního formuláře se můžete registrovat na závody Mistrovství Středních Čech, závody OPEN kategorií (děti i dospělý), mezinárodní závody UCI C1 TRIAL a HAVEN MTB SERIES 2019 s dětskými závody MTB po oba dny. Registrace je možná i na místě bez možnosti zajištění parkingu na parkovišti pro jezdce. Počet parkovacích míst pro jezdce (nejbližší parking areálu) má omezenou kapacitu. – You can registr with contact form on all parts of event (Saturday + Sunday TRIAL competitions, PUMPTRACK contest, MTB XC competition, Kids MTB race). Registration is possible on-site but without parking reservation. Parking for riders (closest) have limited capacity.

HAVEN MTB SERIES 2019 - MTB XC A MTB DĚTI / MTB XC AND KIDS RACE

PUMPTRACK PROPOZICE / PUMPTRACK REGULATIONS

KOMPLETNÍ PROPOZICE TRIALOVÉ ČÁSTI / TRIAL PART REGULATIONS

Užitečné informace

V letošním roce byl zvolen termín 1-2.6.2019, který by neměl zasahovat do větších lokálních akcí, hrozí zde menší nebezpečí špatného počasí. Sobota bude určena Mezinárodním závodům UCI C1 v Trialu, dětským Trialovým závodům a PUMPTRACK contestu. Neděle pak ovládnou MTB XC jezdci a účastníci HAVEN SERIES 2019 i amatérští a dětští jezdci. Trial bude zastoupen Mistrovstvím středních čech. Pro diváky bude po oba dny připravena řada workshopů a exhibic, dětský den s možností vyzkoušení reálného bagrování a expozice partnerů akce. / This year, 1-2.6.2019 was elected, which should not interfere with larger local events, there is a lower risk of bad weather. Saturday will be dedicated to the International UCI C1 in Trial, the Trial Race for Children and the PUMPTRACK contest. Sunday and MTB XC will be dominated by HAVEN SERIES 2019 and amateur and child riders. The Trial will be represented by the Championship of Middle Bohemia. A series of workshops and exhibitions will be prepared for the audience on both days, a children’s day with the possibility of trying out real dredging and exposition of the partners of the event.

Akce se bude konat jako u příležitosti otevření Volnočasového parku v Tehově – u Hasičské louky v malebném prostředí pramene Říčanského potoka a cyklostezky vedoucí až do Prahy. Toto místo bylo zvoleno po dohodě s obcí Tehov a městem Říčany, kdy původní lokalita koupaliště Marvánek prochází revitalizací. / The event will take place as on the occasion of the opening of the Leisure Park in Tehov – near Firefighters training ground in the picturesque surroundings of the Říčany creek spring and the cycle path leading to Prague. This place was chosen by agreement with the municipality of Tehov and the town of Říčany, when the original locality of the swimming pool Marvánek undergoes revitalization.

Na místě bude zajiště catering místní Tehovské hospůdky. Mobilní toalety, parking na louce mezi Tehovem a Světicemi s krásnou procházkou k volnočasovému parku. Přímo v parku bude umožněn parking pouze organizátorům akce a partnerům. 

Doprava a ubytování

Nejrychlejší je využít dálnici D1 se sjezdem na Říčany. Od prvního kruhového objezdu v Říčanech bude značena cesta na závodiště. Dále je možné využít vlakové spojení do Říčan / Světic a dojet na místo tzv. “po ose”. / The fastest way is to use the D1 motorway with the exit to Říčany. From the first roundabout in Říčany, the route to the racecourse will be marked. Furthermore, it is possible to use the train connection to Říčany / Světice and walk to our park.

Využijte prosím parkoviště pro diváky na silnici Světice – Tehov. Parking bude značen. Vyhnete se tak komplikacím při příjezdu. / Please use the spectator’s car park on Svetice – Tehov Road. Parking will be marked. This will avoid complications on arrival.

V sekci MÍSTO jsme pro Vás vybrali některé ubytovací možnosti. V Říčanech a okolí je samozřejmě více hotelů i penzionů a jsou lehce dohledatelné v internetovém vyhledávači. / In the VENUE section we have selected some accommodation options for you. There are, of course, more hotels and guest houses in Říčany and its surroundings and are easily searchable in the internet search engine.